Page 8 - ZVG Katalog proizvoda
P. 8

Koji Vam je tip potreban?

     Radna zaštitna odjeća mora ljude štititi od negativnih vanjskih utjecaja. No „optimalno“ nije uvijek
     jednako „optimalno“. Zbog toga što kemijski radnik treba drukčiju kvalitetu zaštite nego ličilac.
     Odjeća za zaštitu od kemikalija mora pružati zaštitu od tekućih, djelomično i od krutih (sitnozrnatih) i
     plinovitih kemikalija. Sva zaštitna odjeća za zaštitu od opasnih kemikalija, ionizirajućeg zračenja itd.
     pripada u kategoriju CE 3. Radi jasnog označivanja stupnja zaštite određene su različite norme:

       Tip 1 – potpuno zapečaćena, plinonepropusna odijela za potpunu zaštitu
       EN 943-1:2002 – Zaštitna odijela protiv tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući tekuće
       aerosole i čvrste čestice. Zahtjevi za prozračiva i neprozračiva zaštitna odijela.
       Tip 2 – plinopropusna odijela za potpunu zaštitu za ugodan unutrašnji tlak
       koji se postiže vanjskim prozračivanjem
       EN 943-1:2002
       Tip 3 – za odjeću sa šavovima nepropusnim za tekućine
       EN 14605:2005 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija. Uvjeti za odjeću sa šavovima  Primjer etikete
       nepropusnim za tekućine i šavovima nepropusnim za raspršene tekućine
       Tip 4 – za odjeću sa šavovima nepropusnim za raspršene tekućine
       EN 14126:2003 – ispunjava zahtjeve za zaštitom od bioloških čestica
       Tip 4-B – za odjeću sa šavovima nepropusnim za raspršene tekućine
       EN 14126:2003 – ispunjava zahtjeve za zaštitom od bioloških čestica       Radi određivanja
       Tip 5 – zaštita od čvrstih čestica opasnih za zdravlje              potrebne veličine
        EEN 13982-1:2004 – zaštitna odjeća za primjenu protiv suhih čestica. Zahtjevi na svojstva  kombinezo-
                                                na, odaberite
       za zaštitnu odjeću koja pruža zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica. Ova su zaštitna  odgovarajuću
       odijela u skladu sa zahtjevima Ljmn82/90 < 30% i Ls8/10 < 15%< 15%        vrijednost
       Tip 5-B – zaštita od čvrstih čestica opasnih za zdravlje
       EN 14126:2003 – ispunjava zahtjeve za zaštitom od bioloških čestica       za obujam grudi i
                                                visinu osobe.
       Tip 6 – zaštita od laganog prskanja
        EN13034:2005 – zaštitna odjeća od tekućih kemikalija. Zahtjevi na svojstva za odjeću za zaštitu Veličina Visina Obujam
       od kemikalija s ograničenom učinkovitošću zaštite od tekućih kemikalija.  S 164–170  84– 92
       Na zaštitnim odijelima je provedeno potpuno testiranje za odijela (5.2) M  170–176  92–100
       Tip 6-B – zaštita od laganog prskanja                  L   176–182 100–108
       EN 14126:2003 – ispunjava zahtjeve za zaštitom od bioloških čestica   XL  182–188 108–116
                                           2XL
                                              188–194 116–124
       Zaštitna odjeća protiv otrovnih čestica                 3XL  194–200 124–132
       EN 1073-2:2002 – Zaštitna odjeća od radioaktivnih čestica prašine (varijanta testiranja za
       zaštitnu odjeću tipa 5)
       Zaštitna odjeća protiv uzročnika infekcija
       EN 14126:2003 - Zahtjevi na svojstva za zaštitnu odjeću protiv uzročnika infekcija (biološke
       štetne tvari)
       Antistatička zaštitna odjeća
       EN 1149-1: 2004 – zahtjevi za zaštitnu odjeću s antistatičkim svojstvima: površinski otpor  Simboli održavanja
       (< 2.5 x 109 ohm). Dijelovi odjeće su tretirani tako da s unutrašnje strane odbijaju statični  ne prati ne glačati
       elektricitet.
   Jednokratna zaštitna odijela Ostali simboli postavljeni na zaštitnim odjelima zetDress ® ne sušiti ne čistiti                       Sva OZO koja se prodaje u Europi mora imati
        Odjeća za zaštitu od kemikalija
                       oznaku CE te ispunjavati zahtjeve primijenjenih
                                                  kemijski
                       normi.
        Pažnja: Otpornost na probijanje je
        kod ovog proizvoda pod klasom 2
                       Norme se odnose na zaštitu od različitih vrsta
                       opasnosti.
        Ne upotrebljavati ponovno
        na vanjskom pakiranju     8  Ostale informacije možete pronaći                    zaštititi od plamena i topline
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13