Page 2 - ZVG Katalog proizvoda
P. 2

Salvete i ostali Gastro proizvodi
                                                                   Kazalo ključnih riječi
             Brisanje umjesto raspršivanja

       Dodaci za čišćenje i otrači vlažnim maramicama iz sustava držača Wiper Bowl
                                               ®
             Safe & Clean
                                                                   A-D
                                                                                                     Sredstvo za otapanje voska i polimera WP basic 50
                                                                                    kombinezoni................................................. 11
                                                                   Alkoholno sredstvo za čišćenje AR plavo ......... 48
                                                                                    Multiclean® Home & Hobby Kuhinjska rola ..... 43
                                                                   Bacy-Sept® dezinfekcija površina ................... 58  Monotex® jednokratna zaštitna odijela/ Sredstvo za dezinfekciju površina ................... 58
                                                                                                     Sredstvo za pranje podova s voskom WW ...... 51
                                                                   BC Sept® dezinfekcija površina ...................... 58  Multiclean® plus ubrusi za brisanje u roli......... 26  Sredstvo za premazivanje podova FB .............. 51
               smanjenje potrošnje sredstva za dezinfekciju – otopina                          Bijeli ubrusi za brisanje u roli ......................... 27  Multiclean® ubrusi za brisanje u roli ............... 26  Sredstvo za ručno pranje posuđa .................... 46
               je upotrebljiva do 28 dana (4 tjedna)                                  Celuloza u slojevima ..................................... 66  Multisoft® Air ubrusi za brisanje ..................... 28  Sredstvo za ručno pranje posuđa HS Citro ....... 46
                                                                                                     Sredstvo za strojno pranje posuđa MS Tabs ..... 46
                                                                                    Multisoft® Air ubrusi za brisanje u roli ............. 28
                                                                   Chem Max. ........................................ 1-3 12-13
                                                                   Curacid® HD-sept Dezinfekcija ruku ................ 58  Multisoft® Care pjena za njegu ...................... 61  Sredstvo za uklanjanje kamenca ..................... 47
       Sistemi držača u skladu sa zahtjevima njem. udruge za primijenjenu                           Dozirna pumpa s drškom ............................... 75  i ubrusi za brisanje u roli ............................... 28  Stalak za ubruse za brisanje u roli .................. 76
               potvrđena je kompatibilnost sa sredstvima za dezinfekciju
                                                                                    Multisoft® Cell ubrusi za poliranje
                                                                   Dezinfekcija ruku Curacid® HD-sept ................ 58
                                                                                                     Sredstvo za uklanjanje kamenca u prahu KL ..... 47
                                                                   Dozirna pumpica od plemenitog čelika ............ 75
                                                                                    Multisoft® Cura njegujuća krema za ruke ........ 61
                                                                                                     Sustavi držača od plemenitog čelika ............... 69
               higijenu (VAH)                                              Dozirna pumpica za kreme za čišćenje Ruku .... 75  Multisoft® Protect Flexi Zaštitna krema za ruke . 52  T-U
                                                                   Dozirna pumpica za zidni držač..................... 75
                                                                                    Multisoft® triko ubrusi za poliranje u roli.......... 28
                                                                   Držač gigantskog toaletnog papira ................. 69  Multisoft® triko ubrusi za poliranje u roli u kutiji .28  Tablete za strojno pranje posuđa MS Tabs ....... 46
               visoki higijenski standard pri svakodnevnoj dezinfekciji                        Držač higijenskih vrećica ............................... 74  Multitex® extra Ubrusi za poliranje i čišćenje ... 30  Tekuće sredstvo za čišćenje ruku HR ................ 54
                                                                                    Multitex® extra Ubrusi za poliranje
                                                                   Držač ubrusa za brisanje u roli ....................... 76
                                                                                                     Tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca KL ....... 47
               i čišćenju
                                                                                    i čišćenje u roli ............................................. 30
                                                                   Držač za kozmetičke maramice
       Potrebe liječnika i klinika  Multitex Wipes sastoje se od 100 % PET* –                        i jednokratne rukavice ................................... 74  Multitex® soft ubrusi za poliranje  Tekući sapun za pranje podova BS .................. 50
                                                                                                     Tekući sapun .............................................56-57
                                                                   Držač za sjedalice za WC ............................. 74
                                                                                    i brisanje u roli ............................................... 0
                   ®
                                                                                                     Toaletni papir, krep ....................................... 44
                                                                   Držač za zaštitne podloge za krevet u roli ....... 63
                                                                                    Multitex® soft ubrusi za poliranje i čišćenje ...... 30
                                                                                                     Toaletni papir, papir ...................................... 44
               na taj način se gotovo u potpunosti otpušta koncentracija
                                                                   Držači kozmetičkih maramica ......................... 74
                                                                                    Multitex® soft ubrusi za poliranje
                                                                                                     Toaletni papir, rinfuzno pakiranje .................... 44
                                                                   Držači sapuna ..........................................69-71
               aktivnih tvari.
                                                                   Držači sapuna i dezinfekcijskog sredstva ......... 73
                                                                                    Multitex® strong ubrusi za brisanje ................. 29
                                                                                                     kombinezoni........................................... 10, 11
                                                                                    Multitex® strong ubrusi za brisanje u roli ......... 29
                                                                   Držači toaletnog papira .............................69-70  i čišćenje u kutiji ........................................... 30  Tritex® pro bijelo/plava zaštitna odijela/
                                                                                                     Ubrusi od flisa .............................................. 33
               može se dopuniti s tvarima za dezinfekciju površina ili                         Držači ubrusa za ruke u roli ........................... 68  Multitex® ubrusi za brisanje ..................... 29, 66  Ubrusi za brisanje ............................. 26, 28, 29
       Proizvodi za čišćenje i njegu   jednostavno uzimanje jednokratnih maramica zahvaljujući                Držači za složene ubruse .....................68-70, 73  Multitex® ubrusi za brisanje u roli ............. 29, 66  Ubrusi za brisanje u roli .............................26-27
                                                                   Držači za mekane boce ................................ 72
                                                                                    Multitex® ubrusi za brisanje u kutiji........... 29, 66
                                                                                                     Ubrusi za brisanje u roli „Plava rola“ .............. 26
               za čišćenje po Vašem izboru
                                                                                    Multitex® vlažni ubrusi za čišćenje
                                                                   Dvostruki držač za role .................................. 69
                                                                                                     Ubrusi za brisanje u roli comfort ..................... 27
                                                                                    u Wiper Bowl® kanti ..................................... 31
                                                                                                     Ubrusi za brisanje u roli maxi comfort ............. 27
                                                                                    Multitex® Wipes Eco rola .............................. 61
                                                                                                     Ubrusi za brisanje u roli maxi premium 3 ......... 27
                                                                   E-J
               perforaciji – stoga je moguće provesti 60/100/110/120
                                                                                    Multitex® Wipes Premium rola ....................... 61
                                                                                                     Ubrusi za mokro brisanje ............................... 30
                                                                   Garnitura za WC.......................................... 71
               dezinfekcijskih postupaka. Zahvaljujući prozirnom
                                                                                    Multitex® z 47 ubrusi za brisanje ................... 30
                                                                                                     Ubrusi za poliranje i čišćenje ......................... 30
                                                                   Gigantski toaletni papir ................................. 44
                                                                                    Multitex® z 47 ubrusi za brisanje u roli ........... 30
               poklopcu, uvijek vidimo preostalu količinu punjenja                           Gel za čišćenje ruku HRG Yellow .................... 54  Multitex® Wipes Standard rola ...................... 61  Ubrusi za mokro brisanje u roli ....................... 30
                                                                                                     Ubrusi za poliranje i čišćenje u roli ................. 30
                                                                   Higijenske vrećice ......................................... 74
                                                                   Higijenski ubrusi ..................................... 41, 63  Multitex® zetPutz® Mobil .............................. 29  Ubrusi za poliranje od flisa u roli .................... 28
               učinkovita zaštita od isušivanja zahvaljujući poklopcu                         Hlače .......................................................... 18  Multizell® višenamjenski ubrus ................. 32, 66  Ubrusi za ruke u roli ..................................42-43
                                                                                    Multizell® Višenamjenski ubrusi za brisanje
                                                                   Intenzivno sredstvo za čišćenje IR Turbo ........... 49
                                                                                                     Ubrusi za ruke u roli ..................................42-43
               koji se uvijek iznova može zatvoriti s dodatnim                             Intenzivno sredstvo za čišćenje PRO-750 ......... 49  u roli ........................................................... 32 Unisan® Care podbradnjaci za odrasle .......... 65
                                                                   Jakne .......................................................17-18
                                                                                                     Unisan® Comfort Plus Rukavice za pranje ........ 65
       Toaletna higijena   sve relevantne informacije se mogu vidjeti                             Jakne za ličioce ........................................17-18  N-P  Unisan® Comfort Plus Zaštitne plahte .............. 65
               poklopcem
                                                                                    Neutralno sredstvo za čišćenje ....................... 48
                                                                                                     Unisan® DeLuxe Rukavice za pranje ............... 65
                                                                   Jednokratna zaštita za usta ............................ 22
                                                                                                     Unisan® DeLuxe Zaštitne podloge ................... 64
                                                                   Jednokratna zaštitna odijela/kombinezoni .....8-15
                                                                                    Nitrilne rukavice ........................................... 22
                                                                                    Osobna zaštitna odjeća ................................... 8
                                                                   Jednokratne hlače ......................................... 18
                                                                                                     Unisan® Economy Zaštitne podloge ................ 64
               zahvaljujući etiketi na punjenju s natpisima                               Jednokratne gastro beretke ............................. 18  Odjeća za zaštitu od kemikalija ....................... 8  Unisan® Economy Rukavice za pranje ............ 65
                                                                                    Otirač protiv umaranja .................................. 38
                                                                                                     Unisan® Podloge za transport bolesnika ......... 64
                                                                   Jednokratne jakne .....................................17-18
                                                                                    Otirači ......................................................... 37
                                                                                                     Unisan® Protect Salvete za zaštitu od vlage ..... 64
                                                                   Jednokratne kute ........................................... 18
       Sistemi rola papirnatih  ručnika  * PET pokazuje neznatnu karakteristiku adsorpcije                  Jednokratne pregače ............................... 18, 19  Otirači s logom ............................................. 37  Unisan® Rukavice za pranje od flisa ............... 65
                                                                                    Paint-tex® plus jednokratna zaštitna odijela/
                                                                                                     Unisan® zaštita od vlage u roli ....................... 65
                                                                   Jednokratne rukavice .................................21-22
                                                                   Jednokratne rukavice za pranje ...................... 65
                                                                                    kombinezoni................................................. 10
                                                                                                     Univerzalne krpe ........................................... 35
              kvarternih amonijevih spojeva na vlaknima.
                                                                                    Papirnati ubrusi u roli .................................... 42
                                                                   Jednokratne salvete za zaštitu od vlage ........... 64
                                                                                                     Univerzalne krpe za upijanje............................ 34
                                                                                                     Univerzalne krpe za upijanje u roli .................... 34
                                                                                    Pasta za čišćenje ruku HR Racing extra ............ 53
                                                                   Jednokratne zaštite za ruke ............................ 18
                                                                                    Pasta za pranje ruku HWP LAVO bez pijeska ... 55
                                                                                                     Univerzalno sredstvo za čišćenje AZ citro ........... 48
                                                                   Jednokratne zaštitne kape od flisa ................... 20
                                                NOVO: SADA S
       Sistemi za složene papirnate                         PROZIRNIM POKLOPCEM            Jednokratne zaštitne maske ........................23-24  PE jednokratne pregače ................................. 19  Univerzalno sredstvo za čišćenje s uljem naranče 49
                                                                   Jednokratne zaštitne navlake za cipele ............ 18
                                                                                    Pjena za čišćenje i njegu kože ........................ 61
                                                                                                     Univerzalno-neutralno sredstvo za čišćenje ANR ..48
                                                                                    Pjena za njegu Multisoft® Care ...................... 61
                                                                   Jednokratne zaštitne plahte ............................ 65
                                              ZA BOLJU KONTROLU
                                                                                    Podbradnjaci za odrasle ................................ 65
                                                                   Jednokratne zaštitne podloge ......................... 64
                                                                                                     V-Ž
                                                                                    Podloga s multiefektom .................................. 38
                                                                   Jednokratni podbradnjaci za odrasle ............... 65
                                                                                                     Vinilne rukavice ............................................ 21
                                                  SADRŽAJA
                                                                                    Podloga za mokra radna okruženja ................ 38
                                                                                                     Višenamjenske krpe od flisa ........................... 35
                                                                                    Podni stalci za ubruse za brisanje u roli ........... 76
                                                                   K-L
       ručnike
                                                                   Kanta Wiper Bowl® Safe & Clean .................. 60
                                                                                                     Višenamjenski ubrusi za brisanje u roli ............ 32
                                                                                    Polytex® light ubrusi za mokro brisanje ........... 30
                                                                   Kante za otpad i pribor ........................... 71, 72  Poklopac soft-touch ........................................ 71  Višenamjenski ubrusi ......................... 29, 32, 66
                                                                                                     Vlažne maramice za čišćenje ......................... 31
                                                                   Kiselo sredstvo za čišćenje u kuhinji KRS .......... 46  Polytex® ubrusi za mokro brisanje .................. 30  Vreće za otpad ............................................. 36
                                                                   Kiselo sredstvo za ispiranje posuđa KS ............ 46  Polytex® ubrusi za mokro brisanje u roli .......... 30  Vrećice za smeće i vreće za smeće ................. 35
                                                                                    Polytex® vlažni ubrusi za čišćenje
                                                                   Kombinezoni ..............................................8-15
       Ubrusi koji upijaju ulje                                                 Kombinirani držač za za ubruse za ruke u roli . 68  u Wiper Bowl® kanti ..................................... 31  za brisanje u kanti ........................................ 31
                                                                                                     Wiper Bowl® Multitex® vlažni ubrusi
                                                                                    Praktitex krpe od mikrovlakana ....................... 35
                                                                   Komplet za zaštitu od infekcija ....................... 17
                                                                                                     Wiper Bowl® Polytex® vlažni ubrusi
                                                                                    Pregače ....................................................... 18
                                                                                                     za brisanje u kanti ........................................ 31
                                                                   Kozmetičke maramice ............................... 41,63
                                                                                    Proizvodnja po narudžbi................................ 16
                                                                                                     Wiper Bowl® Safe & Clean Kanta .................. 61
                                                                   Krema za čišćenje ruku HR Racing basic .......... 53
                                                                   Krema za njegu kože Multisoft® Cura ............. 55
                                                                   Krema za pranje ruku HW Industrie ................ 54  Pyrolon crfr .................................................. 15 Zaštita od flisa u roli ...................................... 34
                                                                                                     Zaštita za gume ............................................ 18
                                                                   Krpe ............................................................ 33  R-S  Zaštita za ruke .............................................. 18
                                                                   Krpe od mikrovlakana ................................... 35  Rukavica za pranje ....................................... 65  Zaštita za usta .............................................. 22
                                                                                    Rukavice .................................................21-22
                                                                                                     Zaštita za usta od flisa ................................... 22
                                                                   Krpe za brisanje ........................................... 33
       Ubrusi i role ubrusa                                                   Krpe za upijanje ........................................... 34  Rukavice od lateksa ....................................... 21  Zaštitna krema za ruke Multisoft® Protect Flexi . 52
                                                                                                     Zaštitne kape .......................................... 18, 20
                                                                   Krpe za upijanje ulja ..................................... 34
                                                                                    Rukavice za pranje od flisa ............................ 65
                                                                                    Salvete za zaštitu od vlage ............................. 64
                                                                   Krpe za upijanje ulja u roli ............................. 34
                                                                                                     Zaštitne kape od flisa .................................... 20
                                                                                                     Zaštitne maske za disanje, Program Standard ..... 23
                                                                                    secutex® pro 5/6 Jednokratna zaštitna odijela... 9
                                                                   Kuhinjska rola Multiclean® Home & Hobby .... 43
                                                                   Kuhinjski ubrusi u roli .................................... 42
                                                                                                     Zaštitne maske za disanje, Program Komfort ....... 24
                                                                                    Složeni ubrusi ...........................................40-41
                                                                   Kute ........................................................18-19  secutex® SL Jednokratna zaštitna odijela ........... 9  Zaštitne maske za disanje, Program Standard Plus 24
                                                                   Kute od flisa ................................................. 19  Spužve ........................................................ 35  Zaštitne navlake za cipele od flisa .................. 18
                                                                   Laboratorijske maramice .......................... 41, 63  Sredstva za čišćenje podova i osnovno čišćenje ..50  Zaštitne navlake za cipele PE ......................... 18
                                                                   Losion za pranje ruku .................................... 56  Sredstva za održavanje higijene u domaćinstvu .55  Zaštitne navlake za cipele Z 50 ...................... 18
                                                                                                     Zaštitne navlake za robotiku ........................... 16
                                                                                    Sredstvo za čišćenje i njegu za visoki sjaj GWP .50
                                                                   Losion za pranje ruku HWL Apfel .................... 57
       Maske za disanje                                                     Losion za pranje ruku HWL DES ..................... 57  Sredstvo za čišćenje kamena AM .................... 48  Zaštitne plahte .............................................. 65
                                                                   Losion za pranje ruku HWL Neutral ................. 57
                                                                                                     Zaštitne podloge ........................................... 64
                                                                                    Sredstvo za čišćenje keramike FSR .................. 50
                                                                                    Sredstvo za čišćenje linoleuma- sredstvo
                                                                                                     Zaštitne podloge u roli ................................... 65
                                                                   Losion za pranje ruku HWL Öko ..................... 55
                                                                   Losion za pranje ruku HWL Premium ............... 57
                                                                                                     Zaštitne podloge za transport bolesnika ........... 64
                                                                                    Sredstvo za čišćenje ruku HR Orange .............. 54
                                                                   Losion za pranje ruku HWL Rosé ..................... 57  za osnovno čišćenje LG ................................. 50  Zaštitne podloge za krevet u roli ................ 62 63
                                                                   Lužnato sredstvo za čišćenje u kuhinji KRA ....... 46 Sredstvo za čišćenje ruku HR Racing comfort .... 53  zetBox®................................................. 41, 63
                                                                                    Sredstvo za čišćenje ruku HR Racing special .... 53  zetPutz® Mobil ............................................. 29
                                                                   M                 Sredstvo za čišćenje s uljem naranče ............... 49  Zidni nosač za boce za kreme za čišćenje ruku .75
                                                                   Male role, toaletni papir ................................ 44  Sredstvo za čišćenje sanitarija Citro ................ 51  Zidni nosač za ubruse za brisanje u roli ............ 76
                                                                                                     Zidni nosač za Wiper Bowl® Safe & Clean kanta 61
                                                                                    Sredstvo za čišćenje sanitarija SR fresh ............ 51
                                                                   Maske s filtrom za sitne čestice
       Zaštitna odjeća                                                     FFP1, FFP2, FFP3 ......................................23-24  Sredstvo za čišćenje stakla GL ........................ 48  Žičana korpa ................................................ 74
        ostale informacije o proizvodima možete pronaći na str. 60                            ZVG                                                  79
   1   2   3   4   5   6   7